სახელმწიფო სერტიფიკატი ,,ზოგადი ქირურგია,, 1999

1999, 2006 საქართველო, სახელმწიფო სერტიფიკატი- ,,ზოგადი ქირურგია,,

1999

2000

2006

5-A, Budapest str., app 31
(GEO) 0160, Tbilisi, Georgia
Tel: +995 599 929223
+995 597 389223
+995 32 2389223
Fax: +14259440215
shtrixi

პარტნიორები

partner
free counters 

follow-me2